HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Är texten förvanskad, felaktig eller ofullständig?

background image

Är texten förvanskad, felaktig eller ofullständig?

Skriv först ut en konfigurationssida för att kontrollera att enheten fungerar. I

Skriva ut en

konfigurationssida

finns mer information. Om det går att skriva ut, försöker du med följande:

Ta loss kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.

background image

SVWW

Utskrivna sidor skiljer sig från vad som visas på skärmen 159

Försök skriva ut ett dokument som du vet har skrivits ut tidigare.

Anslut om möjligt kabeln och skrivaren till en annan dator och skriv ut ett dokument som du
vet har skrivits ut tidigare.

Försök med en ny IEEE 1284-B-kompatibel parallell- eller USB-kabel. I

Beställa

HP reservdelar och tillbehör

finns mer information.

Du kan ha valt fel skrivardrivrutin när programvaran installerades. Kontrollera att HP LaserJet
3300 har valts i skrivaregenskaperna.

Det kan vara fel på programmet. Försök skriva ut med ett annat program.