HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Självtesta kopiatorn med flatbäddsskannern

background image

Självtesta kopiatorn med flatbäddsskannern

Om enheten inte har något automatisk dokumentmatare kan du ändå testa kopiatorn genom att
lägga konfigurationssidan på flatbäddsskannerns glas.

1

Lägg i konfigurationssidan med framsidan nedåt i flatbäddsskannern med dokumentets övre
vänstra hörn i glasets nedre högra hörn.

2

Stäng försiktigt locket.

3

Tryck på start/kopiera på kontrollpanelen.

En kopia av konfigurationssidan skrivs ut och kontrollpanelens teckenfönster återgår till läget

Redo

. Om sidan inte kopieras ordentligt läser du

Felsöka kopieringsproblem

.

VIKTIGT

För att undvika att skada enheten ska du vara försiktig så att inte skannerns lock faller ner på
skannerglasets yta. Stäng alltid skannerlocket när du inte använder enheten.