HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Skriva ut en menykarta över kontrollpanelen

background image

Skriva ut en menykarta över kontrollpanelen

Förutom att skriva ut en konfigurationssida kan du också testa enheten genom att skriva ut en
menykarta som visar alla alternativ som du kan komma åt via kontrollpanelen.

Så här skriver du ut en menykarta över kontrollpanelen:

1

Tryck på meny/enter på kontrollpanelen.

2

Använd knapparna < och > för att välja

Rapporter

och tryck på meny/enter.

3

Använd knapparna < och > för att välja

Menystruktur

och tryck på meny/enter.

Menykartan skrivs ut med alla de menyalternativ som du kan nå via enhetens kontrollpanel. Om
kartan inte skrivs ut ordentligt läser du

Felsöka utskriftsproblem

.

background image

SVWW

35

3