HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ändra antalet kopior som standard

background image

Ändra antalet kopior som standard

1

Tryck på meny/enter på kontrollpanelen.

2

Använd knapparna < och > för att välja

Kopieringsinst.

och tryck på meny/enter.

3

Använd knapparna < och > för att välja

Standardantal

och tryck på meny/enter.

4

Skriv in antalet kopior (mellan 1 och 99), som du vill använda som standard, på knappsatsen.

5

Tryck på meny/enter för att spara inställningen.

Obs

Fabriksinställningen för antalet kopior är

1

.