HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ändra standardinställningen för sortering av kopior

background image

Ändra standardinställningen för sortering av kopior

Använd följande anvisningar för att ändra standardinställningen för sortering av kopior:

1

Tryck på meny/enter på kontrollpanelen.

2

Använd knapparna < och > för att välja

Kopieringsinst.

och tryck på meny/enter.

3

Tryck på meny/enter för att välja

Standardsorter.

.

4

Använd knapparna < och > för att välja

eller

Av

.

background image

60 5 Kopiera

SVWW

5

Tryck på meny/enter för att spara inställningen.

Obs

Fabriksinställlningen för automatisk sortering av kopior är

.