HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Öppna HP LaserJet Kopiator (Windows eller Macintosh)

background image

Öppna HP LaserJet Kopiator (Windows eller Macintosh)

Öppna HP LaserJet Kopiator, på något av följande sätt:

I HP LaserJet Director klickar du på Kopiera eller Avancerad kopiering.

Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och välj Program, HP LaserJet 3300 och HP
LaserJet Kopiator
.

background image

SVWW

Använda programmet HP LaserJet Copy Plus 61

I HP LaserJet Dokumenthanterare (Windows) klickar du på ikonen Kopiator.
ELLER
I HP Workplace (Macintosh) klickar du på ikonen Copy eller Copy Plus.

Obs

Om du klickar på ikonen Copy Plus och grundinställningarna för kopiatorn, kan du dessutom justera
ljusstyrkan för kopiorna och skicka kopian till andra skrivare, inklusive färgskrivare. Mer information
finns i

Använda programmet HP LaserJet Copy Plus

.

Obs

Mer information om hur du använder de här funktionerna finns direkthjälpen för programvaran.