HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Faxkontroller

background image

Faxkontroller

Använd faxkontrollerna för att skicka och ta emot fax och ändra de vanligaste faxinställningarna.
Faxfunktionerna ingår endast i HP LaserJet 3330-enheten. Mer information om hur du använder
faxkontrollerna finns i

Faxa

.

background image

22 1 Lära känna enheten

SVWW