HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Konfigurera skrivarservern för DHCP-konfiguration

background image

Konfigurera skrivarservern för DHCP-konfiguration

När en DHCP-server har installerats (enligt föregående avsnitt) kräver skrivarserverns
fabriksinställningar inga ytterligare konfigurationsåtgärder för skrivarservern.