HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Windows 2000-procedur

background image

Windows 2000-procedur

Obs

Som komplement till de allmänna anvisningarna här kan du också läsa informationen för
DHCP-programvaran.

1

Starta DHCP-hanterarverktyget i Windows 2000: Klicka på Start, Inställningar och
Kontrollpanelen. Öppna mappen Administrationsverktyg och kör DHCP-verktyget.

2

Leta reda på och markera Windows 2000-servern i DHCP-trädet i fönstret DHCP.
Om servern inte finns med i trädet markerar du DHCP och klickar på menyn Åtgärd för att
lägga till servern.

3

När du har markerat servern i DHCP-trädet klickar du på menyn Åtgärd och väljer Nytt scope.
Då körs guiden Nytt scope.

4

Klicka på Nästa i guiden Nytt scope.

5

Ange ett namn och en beskrivning för detta scope och klicka på Nästa.

6

Ange IP-adressintervallet för detta scope (inledande och avslutande IP-adress). Ange
nätmasken och klicka på Nästa.

Obs

Om subnät används definierar nätmasken vilken del av en IP-adress som anger subnätet och vilken
del som anger klientenheten.

7

Ange vid behov det IP-adressintervall inom aktuellt scope som ska exkluderas av servern.
Klicka på Nästa.

8

Ange IP-adressens lånetid för DHCP-klienterna och klicka på Nästa.

HP rekommenderar att alla skrivarservrar tilldelas reserverade IP-adresser. Du kan göra detta
efter att du har skapat ett scope, som i steg 11 nedan.

9

HP rekommenderar att du klickar på Nej för att konfigurera DHCP-alternativ för detta scope
senare. Klicka sedan på Nästa.

Så här gör du om du vill konfigurera DHCP-alternativ direkt:

a

Klicka på Ja och sedan på Nästa.

b

Om du vill kan du ange IP-adressen för den router (eller standard-gateway) som ska
användas av klienter. Klicka sedan på Nästa.

background image

SVWW

Använda DHCP 121

c

Om du vill kan du ange domännamn och DNS-servrar (Domain Name System) för
klienterna. Klicka sedan på Nästa.

d

Om du vill kan du ange WINS-servernamn och IP-adresser. Klicka sedan på Nästa.

e

Klicka på Ja om du vill aktivera DHCP-alternativen nu. Klicka sedan på Nästa.

10 Du har nu skapat ett DHCP-scope på den här servern. Stäng guiden genom att klicka på

Slutför.

11 Konfigurera skrivarservern med en reserverad IP-adress inom ett DHCP-scope:

a

Öppna mappen för aktuellt scope i DHCP-trädet och klicka på Reservationer.

b

Välj Ny reservation på menyn Åtgärd.

c

Ange information i de olika fälten, inklusive den reserverade IP-adressen för
skrivarservern. (Obs! Skrivarserverns maskinvaruadress (MAC) finns på
konfigurationssidan för JetDirect.)

d

Markera Endast DHCP under Typer som stöds och klicka på Lägg till. Detta leder till en
DHCP-konfiguration.

Obs

Om du väljer Båda eller Endast BOOTP får du en BOOTP-konfiguration på grund av den ordning i
vilken HP JetDirect-skrivarservrar initierar begäran om konfigurationsprotokoll.

e

Ange en annan reserverad klient eller klicka på Stäng. De reserverade klienterna som du
lagt till visas i mappen Reservationer för detta scope.

12 Stäng DHCP-verktyget.