HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Rengöra området runt tonerkassetten

background image

Rengöra området runt tonerkassetten

Området runt tonerkassetten behöver inte rengöras ofta. Men om du rengör området kan det
förbättra kvaliteten på dina utskrifter. Vid utskrift kan papper, toner och damm samlas inuti
skrivaren. Med tiden kan detta leda till kvalitetsproblem som tonerfläckar och tonersmetning. Du
kan rengöra området runt tonerkassetten samt utmatningsbanan för att avhjälpa och förebygga
dessa problem.

Rengöra området runt tonerkassetten

VARNING!

Vänta tills skrivaren har svalnat innan du börjar med denna procedur.

1

Innan du rengör skrivaren stänger du av den genom att dra ut
nätsladden.

Obs!

Om du har en enhet för 220V slår du av strömbrytaren.

2

Öppna tonerluckan och avlägsna tonerkassetten.

VIKTIGT

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den om
det behövs. Rör inte den svarta, gummiklädda överföringsvalsen inuti
skrivaren. Om du gör det kan skrivaren skadas.

3

Använd en torr och luddfri trasa eller en HP-tonerduk (artikelnr
5090-3379) för att torka bort eventuella ansamlingar längs
utmatningsbanan och i utrymmet för tonerkassetten.

4

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng tonerluckan.

5

Koppla in skrivaren igen. Om har en enhet för 220V slår du på
strömbrytaren.

Obs!

Spraya inte och använd inte vatten inuti skrivaren.

Obs!

Om du får toner på klädseln eller på andra tygmaterial torkar du av med
en torr trasa. Tvätta i kallt vatten och lufttorka.

VIKTIGT

Om du tvättar i varmt vatten eller använder torktumlare kan tonern
fastna i tyget.

1

2

3

5

4

background image

128 9 Rengöring och underhåll

SVWW