HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ta bort och byta ut kontrollpanelens infattning

background image

Ta bort och byta ut kontrollpanelens infattning

1

Dra ut skrivarens nätsladd.

Obs!

Om du har en enhet för 220V slår du av strömbrytaren.

2

Ta bort den befintliga infattningen genom att lyfta på båda sidor tills
alla spärrar släpper. Ställ undan den gamla infattningen.

VIKTIGT

Var försiktig så att du inte vidrör några komponenter eller knappar inuti
den exponerade kontrollpanelen.

3

Rikta in den nya infattningen mot det undre hacket. Hacket bör vara
riktat mot skrivarens insida.

4

Tryck nedåt tills alla spärrar snäpper på plats och tryck sedan utåt
tills infattningen sitter fast ordentligt.

5

Koppla in skrivaren igen. Om har en enhet för 220V slår du av
strömbrytaren.

1

2

3

4

background image

138 9 Rengöring och underhåll

SVWW

background image

SVWW

139

10