HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Använda förhandsgranskningsfunktionen i flatbäddsskannern

background image

Använda förhandsgranskningsfunktionen i flatbäddsskannern

Använd den här metoden för att förhandsgranska den inskannade bilden när du använder
TWAIN-gränssnittet i Windows.

1

Klicka på förhandsgranskningsknappen i skanningsprogramvaran (eller TWAIN). Bilden
skannas in och resultatet visas i förhandsgranskningsfönstret.

2

Om du endast vill behålla en del av bilden markerar du det område som du vill spara. Det
markerade området sparas till den förinställda destinationen.