HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Programmera om knappen börja skanna

background image

Programmera om knappen börja skanna

Använd följande anvisningar för att programmera att knappen börja skanna ska använda en
skanna till-destination:

1

I HP LaserJet Director öppnar du egenskaperna genom att klicka på knappen Anpassa.

2

Klicka på fliken Övervaka enhet.

3

Välj en åtgärd i listrutan. Standardinställningen är Öppna HP LaserJet Director.