HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Skannerupplösning och färg

background image

Skannerupplösning och färg

Om kvaliteten inte blir tillräckligt bra när du skriver ut en skannad bild eller kopierar en bild, kan det
bero på att du har valt en felaktig inställning för upplösning och färg i programvaran. Upplösningen
och färgen påverkar skannade och kopierade bilder på följande sätt:

Skärpan

Övergångarnas utseende (mjuka eller skarpa)

Tidsåtgången för skanning och kopiering

Filstorleken

Upplösningen mäts i punkter per tum (dpi) medan färg, gråskala och svartvitt mäts i antalet
möjliga färger. Du kan ställa in skannerupplösningen upp till 600 dpi. Programvaran kan skapa en
interpolerad upplösning på upp till 9 600 dpi. Du kan ställa in färg och gråskala till 1 bit (svart och
vitt) eller 8 bitar (256 nivåer av grått) eller till 24 bitar (True Color).

I tabellen med riktlinjer för upplösning och färger finns enkla tips du kan använda för att nå ett bra
resultat när du skannar och kopierar.

Obs

En hög inställning för upplösning eller färg kan skapa mycket stora filer som tar upp stort diskutrymme
vilket gör att skanningen och kopieringen tar lång tid. Det är därför viktigt att du väljer en inställning
som är anpassade till hur den skannade bilden ska användas.

Obs

Färg- och gråskalebilder får bäst upplösning om de skannas in från flatbäddsskannern i stället för
från dokumentmataren.

background image

SVWW

Skannerupplösning och färg 77