HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Skriva ut flera kuvert

background image

Skriva ut flera kuvert

Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare. Mer
information finns i

Materialspecifikationer

.

Obs!

Använd prioritetsinmatningsfacket när du skriver ut på ett kuvert.
Använd huvudinmatningsfacket när du skriver ut på flera kuvert.

1

Öppna luckan för rak utmatning för att förhindra att kuverten
skrynklas när de skrivs ut.

2

Innan du placerar kuverten bör du justera pappersledarna utåt så
att de är något bredare än kuverten.

3

Placera kuverten med kortsidan där frimärket sitter framåt och
utskriftssidan uppåt.

Obs!

Om kuverten har en flik på kortsidan ska den änden matas in i skrivaren
först.

4

Justera pappersledarna så de är anpassade till kuvertens längd
och bredd. Ställ in Optimera för: på fliken Papper i
Windows-skrivardrivrutinen till Kuvert och skriv ut kuvertet.

5

Återställ prioritetsinmatningsfacket.

1

2

3

4

background image

SVWW

Skriva ut OH-film och etiketter 47