HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series Yardım

background image

6.5" x 9" FRONT COVER

6.5" x 9" BACK COVER

telif hakký © 2001

Hewlett-Packard Company

Www.hp.com/support/lj3300

Türkçe

Baþlat

C9124-90938

*C9124-90938*

*C9124-90938*

hp LaserJet 3300mfp

background image
background image

hp LaserJet 3300mfp series

başlangıç kılavuzu

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Telif Hakkı Bilgileri

Telif hakkı

©

2002,

Hewlett-Packard Company

Tüm Hakları Saklıdır. Telif hakları
kanunlarının izin verdiği

durumların

dışında, ürünün önceden yazılı izin
alınmaksızın kopyalanması,
uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Parça numarası: C9124-90968
Birinci Basım: Ocak 2002

FCC Düzenlemeleri

Bu donanım, FCC kurallarının
15. Maddesine uygun olarak
sınanmış ve B Sınıfı dijital aygıt
sınırlamalarıyla uyumlu
bulunmuştur. Bu sınırlamalar,
aygıtın yerleştirildiği konumdaki
zararlı etkileşimlere karşı yeterli
koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu donanım,
radyo frekans enerjisi üretir,
kullanır ve yayabilir. Bu
donanım yönergelere uygun
olarak kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo iletişimiyle
zararlı etkileşime neden olabilir.
Bununla birlikte, hiçbir
kurulumda bu etkileşimin
oluşmayacağına ilişkin bir
garanti verilmemektedir. Bu
donanım, radyo veya televizyon
yayınıyla zararlı etkileşime
neden oluyorsa, (bu durum
aygıtın açılıp kapatılmasıyla
saptanabilir) kullanıcının,
aşağıdaki önlemlerden birini
veya birkaçını alarak, etkileşimi
düzeltmesi önerilir:

Alıcı antenin yerini veya yönünü
değiştirin.

Donanımla alıcı arasındaki
mesafeyi arttırın.

Donanımı, alıcının bağlı olduğu
elektrik prizinden farklı bir prize
bağlayın.

Yetkili satıcınıza veya deneyimli
bir radyo/televizyon
teknisyenine başvurun.

Ürün üzerinde yapılan,
uygunluğu HP tarafından açıkça
onaylanmamış değişiklik ve
uyarlamalar, kullanıcının bu
donanımı çalıştırma yetkisini
geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün
B Sınıfı sınırlamalarıyla uyumlu,
korumalı bir arabirim
kablosunun kullanılması gerekir.

Ek düzenleme bilgileri için HP
LaserJet 3300 elektronik
kullanım kılavuzuna bakın.

Garanti

Bu belgede yer alan bilgiler
önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu bilgilere
ilişkin hiçbir garanti
vermemektedir.

HEWLETT-PACKARD,
SATILABİLİRLİK VE ÖZEL
BİR AMACA UYGUNLUK
KONUSUNDAKİ ZIMNİ
GARANTİLERİ ÖZELLİKLE
REDDEDER.

Hewlett-Packard, bu bilgilerin
sağlanması veya kullanılmasına
bağlı olarak ortaya çıktığı iddia
edilen dolaylı, dolaysız,
rastlantısal, sonuç olarak oluşan
hasarlardan veya diğer
hasarlardan sorumlu değildir.

Ticari Markalar

Microsoft®, Windows®
ve Windows NT®, Microsoft
Corporation’ın A.B.D. ’de tescilli
ticari markalarıdır.

Bu belgede adı geçen diğer tüm
ürünler, ilgili şirketlerin ticari
markaları olabilir.

background image

TRWW

1

İçindekiler

1 Giriş

HP LaserJet 3300 series ürünleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ortam gereksinimleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ağ bağlantısı gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Desteklenen bir HP Jetdirect yazdırma sunucusunu

kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Ürününüzün kurulumu

Ürününüzü monte etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ürününüzün ambalajını açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ürününüze yazıcı kablosu bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Yazıcı kartuşunu takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ortam giriş tepsisini ve öncelikli giriş tepsisini takma ve
doldurma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ADF giriş tepsisini takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Güç kablosunu bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Denetleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Yazıcıya özsınama yaptırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ADF giriş tepsisini kullanarak fotokopi makinesini sınama . . . . . 16
Düz yataklı tarayıcıyı kullanarak fotokopi makinesini

sınama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kontrol paneli menü haritası yazdırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ürününüzün kurulumunu tamamlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ürününüzü bilgisayara bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ürününüzü bilgisayara bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ürününüzü ağa bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3320n series ürününüzü, HP Jetdirect 310x yazdırma

sunucusu kullanarak ağa bağlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Yazdırma sunucusunu monte etme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Yazılımı yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Yazılımı yükleme (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Yalnızca yazıcı sürücüsünü yükleme (Windows) . . . . . . . . . . . . 23
Yalnızca yazıcı sürücüsünü yüklemek için (Windows XP) . . . . . 23
Yazılımı yükleme (Macintosh OS 9.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Yazılımı yükleme (Macintosh OS X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

background image

2

TRWW

3 Sorun Giderme

HP LaserJet 3300 series ürününüzle ilgili sorunları giderme . . . . . . . 27

Sorun giderme tablosunu kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ek bilgi için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Elektronik kullanım kılavuzuna ürün yazılımından erişme. . . . . . 32
Elektronik kullanım kılavuzuna ürünün CD-ROM’undan

erişme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Telefonla bilgi alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Internet üzerinden bilgi alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
E-postayla bilgi alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

TRWW

HP LaserJet 3300 series ürünleri 3

1